Bezplatné konzultácie! + 421 911 379 266

Mapa stránok | mail: drycon@drycon.sk

Kino Lumiere

V spolupráci s Ing. Arch. Petrom Kručayom z AK2.sk sa nám podarila zaujímavá úprava podhľadov počas rekonštrukcie známeho Charlies centra na kino Lumiere. Naše frézovane prvky EasyBoard sa použili ako elegantný a veľmi efektný doplnok pôvodného podhľadu. Radi skúšame nové veci, a bolo nám potešením zapojiť sa do tohto projektu.